Gesubsidieerde luchtzuivering voor gemeenten, scholen en openbare ruimten

Veiligheidsafstanden, het dragen van maskers, het opsplitsen van teams en klassen en het ontbreken van budgetten – het zijn problemen waar gemeenten, scholen en andere openbare instellingen mee worstelen. Daarbij komen nog een gebrek aan ventilatiemogelijkheden, een tekort aan personeel en een toename van de passage. Er zijn verschillende strategieën, die onder andere de scholen door de wintermaanden moeten helpen, bijvoorbeeld regelmatige schokventilatie, maskerplicht en het gebruik van CO2-barometers. Helaas helpen deze maatregelen slechts in beperkte mate, want:

  • Schok- en dwarsventilatie en het in acht nemen van de vereiste veiligheidsafstand is niet in alle lokalen mogelijk.
  • Schokventilatie betekent hogere verwarmingskosten, meer CO2-uitstoot en tocht in de nek.
  • De toevoer van droge (winter)lucht droogt de slijmvliezen uit en verhoogt de gevoeligheid voor ziektekiemen.
  • CO2-barometers houden geen rekening met het aerosol-/infectierisico.
  • Het voortdurend dragen van een mond-en-neuskapje staat ter discussie.

De luchtzuivering in scholen, gemeenten, kinderdagverblijven en andere openbare instellingen wordt daarom een steeds belangrijker onderwerp, waarvoor snelle en kostenefficiënte oplossingen moeten worden gecreëerd.

 

VIROBUSTER® uv C-apparaten zijn geloofwaardig en komen in aanmerking voor subsidie

Volgens het Umweltbundesamt en het Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen kunnen als onderdeel van het multi-barrièresysteem ter voorkoming van infecties, bij gebrek aan ventilatie met verse lucht, ook innovatieve luchtfiltratietechnieken worden ingezet, op voorwaarde dat wetenschappelijk is aangetoond dat deze voldoende doeltreffend zijn voor de betreffende ruimten.

VIROBUSTER® is gebaseerd op een meetbaar uv-vermogen, waarvan het effect technisch en biologisch gevalideerd is in diverse studies. Daarom is bij gebruik van VIROBUSTER®-desinfectiesystemen een subsidie tot 100% mogelijk. Met vragen over gesubsidieerde luchtzuivering voor gemeenten kunt u altijd bij ons terecht!

Meer over financieringsconcepten

Voordelen voor gemeenten, scholen en openbare instellingen

Tot 100% subsidie mogelijk
VIROBUSTER®-luchtreinigers werken onafhankelijk van het weer
Betere bescherming bij pandemieën
Verhoogde productiviteit en betere bescherming van het personeel
Optimale bescherming bij veel passage
Geluidsarm en daardoor geschikt voor continu gebruik

Wij vinden graag de juiste oplossing voor u!

Wij verheugen ons op uw bericht – telefonisch op
+49 2224 818 780 of per e-mail.